Referencie

BD Rožňavská 28-30, Rimavská Sobota

 • Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Zateplenie technického podlažia
 • Výmena stavebných otvorov
BD Rožňavská 7, Rimavská Sobota

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie fasády
 • Zateplenie technického podlažia
 • Požiarne úpravy
 • Výmena výplní otvorov
BD Sídlisko Rimava B2, Rimavská Sobota

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Zateplenie technického podlažia
 • Výmena stavebných otvorov Bleskozvod
BD Šrobárova 6, Rimavská Sobota

 • Oprava fasády
 • Výmena otvorov výplní
 • Výmena osvetlenia v interiéri spoločných priestorov
 • Maľovanie spol. priestorov
 • Bleskozvod
BD Mikszátha 44-45, Rimavská Sobota

 • Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena otvorov výplní
 • Montáž nových balkónov
 • Stavebné úpravy interiérov spoločných priestorov
 • Bleskozvod
BD Školská, Hriňová

 • Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena stavebných otvorov
 • Bleskozvod
BD Cinobaňa

 • Zateplenie fasády
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Zateplenie stropu technického podlažia
 • Bleskozvod
 • Úprava vstupov
 • Odkvapový chodník
BD Šafárikova 68-70, Rožňava

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Sanácia a zateplenie loggií
 • Výmena výplní stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
 • Sanácia schodov na vstupoch do bytového domu
 • Bleskozvod
BD Kozmonautov 15, Rožňava

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Odkvapový chodník, vonk. Úpravy
 • Strecha-výmena strešného svetlíka
 • Výmena zvislých rozvodov vody, cirkulácie a kanalizácie
 • Zateplenie technického podlažia
 • Výmena výplní otvorov
 • Vnútorné elektroinštalácie
 • Bleskozvod
BD Jarková 348, Dobšiná

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Termodynamika solárny ohrev vody
 • Zateplenie technického podlažia
 • Odkvapový chodník
 • Bleskozvod
BD Nová 789, Dobšiná

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Nový bleskozvod
 • Úprava vstupov
 • Odkvapový chodník
BD Poltár, Sklárska 36, 40

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia zateplenie lodžií
 • Odkvapový chodník
 • Bleskozvod
BD Mierová 18,20,22, Tornaľa

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Odkvapový chodník
 • Stavebné úpravy spoločných priestorov
 • Bleskozvod
 • Rekonštrukcia výťahov
Sídlisko Rimava 4-26, (B1) Rimavská Sobota

 • Nadstavba sedlovej strechy
 • Zateplenie fasády
 • Sanácia a zateplenie loggií
 • Výmena výplní otvorov
 • Stavebné úpravy v interiéri aj v exteriéri
Hostinského 32,36, Rimavská Sobota

 • Zateplenie a hydroizolácia strechy
 • Zateplenie fasády
 • Sanácia a zateplenie loggií
 • Stavebné úpravy v interiéri aj v exteriéri
Tomašovská 61, Rimavská Sobota

 • Obnova strechy, komínov
 • Výmena zvodového systému
 • Sanácia a vymaľovanie fasády
 • Stavebné úpravy v exteriéri
Mierová 42,44, Tornaľa

 • Zateplenie a hydroizolácia strechy
 • Zateplenie fasády
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena výplní otvorov
 • Stavebné úpravy v interiéri a v exteriéri
Sládkovičová 7-13, Fiľakovo

 • Zateplenie a hydroizolácia strechy
 • Zateplenie fasády
 • Sanácia a zateplenie loggií
 • Výmena výplní otvorov
 • Stavebné úpravy v interiéri aj v exteriéri
 • Termodynamický ohrev vody
Ludvíka Svobodu 26,28, Lučenec

 • Zateplenie a hydroizolácia strechy
 • Zateplenie fasády
 • Sanácia a zateplenie loggií
 • Výmena výplní otvorov
 • Stavebné úpravy v interiéri
Sládkovičova 3, Revúca

 • Zateplenie a hydroizolácia strechy
 • Zateplenie fasády
 • Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov
 • Termodynamický ohrev vody
J.Bottu 1138, Revúca

j_bottu_1138

 • Zateplenie strechy
 • Zateplenie fasády
 • Sanácia a zateplenie loggií
Vl.Clementisa 1124, Revúca

malohontska18

 • Zateplenie strechy
 • Zateplenie fasády
 • Sanácia a zateplenie loggií
Malohontská 1075/18, Rimavská Sobota

malohontska18

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie fasády
 • Odstránenie systémových porúch balkónov a loggií
 • Zateplenie podhľadov a stien nevykurovaných priestorov
 • Zateplenie podhľadu vestibulu
 • Oprava vonkajších schodov
 • Oprava odkvapového chodníka
 • Výmena výplní otvorov
 • Bleskozvod
Rožňavská 2,4,6 Rimavská Sobota

roznavska_246

 • Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
 • Zateplenie fasády
 • Odstránenie systémových porúch balkónov
 • Zhotovenie balkónových bočných stien a prístreškov
 • Zateplenie podhľadu technického podlažia
 • Výmena výplní otvorov
 • Oprava odkvapového chodníka
 • Sanácia vstupov
 • Bleskozvod
Rožňavská 8,10,12 Rimavská Sobota

roznavska_81012

 • Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
 • Zateplenie fasády
 • Odstránenie systémových porúch balkónov
 • Zateplenie podhľadu tech.podlažia
 • Výmena výplní otvorov
 • Oprava odkvapového chodníka
 • Sanácia vstupov
 • Bleskozvod
Rožňavská 7., Rimavská Sobota

roznavska_7

 • Zateplenie fasády
 • Zateplenie podhľadu tech.podlažia
 • Požiarne úpravy
 • Výmena výplní otvorov
 • Vymaľovanie spoločných priestorov
 • Sanácia vstupov
Škultétyho 7., Tornaľa

skultetyho_7_tornala

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie fasády
 • Odstránenie systémových porúch loggií
 • Zateplenie stropu technického podlažia
 • Výmena výplní otvorov
 • Vymaľovanie schodiska
 • Zhotovenie PVC podlahy v schodisku
 • Bleskozvod
Letná 24,26 Rožňava

roznava_letna24_26

 • Zateplenie strechy
 • Zateplenie fasády
 • Odstránenie systémových porúch balkónov
 • Zateplenie stropu 1.PP
 • Výmena výplní otvorov
Daxnerová 1121., Tisovec

tisovec_daxnerova1121

 • Zateplenie a hydroizolácia strechy
 • Zateplenie fasády
 • Odstránenie systémových porúch loggií
 • Zateplenie stropu technického podlažia
 • Výmena výplní otvorov
 • Bleskozvod
 • Odkvapový chodník
 • Sanácia vstupov
Školská 20-28, Tornaľa

Školská 20-28, Tornaľa

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
 • Vymaľovanie spoločných priestorov
Škultétyho 9, Tornaľa

Školská 20-28, Tornaľa

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov, lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
 • Výmena dlažby v spoločných priestoroch
Malohontská 7, Rimavská Sobota

Malohontská 7, Rimavská Sobota

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov, lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
Rožňavská 5, Rimavská Sobota

Rožňavská 5, Rimavská Sobota

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
Vajanského 2,4,6, Fiľakovo

Vajanského 2,4,6, Fiľakovo

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
 • Sanácia schodov na vstupoch do bytového domu
Záhradnícka 11,13,15, Fiľakovo

Záhradnícka 11,13,15, Fiľakovo

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
Rožňavská 24-26 – Rimavská Sobota

Rožňavská 24-26

 • Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
Francisciho 4,6,8 – Rimavská Sobota

Francisciho 4,6,8

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
Malohontská 1 – Rimavská Sobota

Malohontská 1 - Rimavská Sobota

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie lodžií,balkónov
  Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
  Zateplenie technického podlažia
Rožňavská 20-22 – Rimavská Sobota

Rožňavská 20-22 - Rimavská Sobota

 • Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
Školská 24-26 – Rimavská Sobota

Školská 1 - Rimavská Sobota

 • Zateplenie sedlovej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie balkónov
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
Vécseyho 525 – Jesenské

Vécseyho 525 - Jesenské

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Výmena komunikačných jednotiek v bytoch
Družstevná 11-13 – Tornaľa

Družstevná 11-13 - Tornaľa

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
1. Mája 9,13 – Fiľakovo

1. Mája 9,13 - Fiľakovo

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
Parková 5-7 – Fiľakovo

Parková 5-7 - Fiľakovo

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
Parková 15-21 – Fiľakovo

Parková 15-21 - Fiľakovo

 • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a zateplenie lodžií
 • Výmena stavebných otvorov v spoločných a bytových priestoroch
 • Zateplenie technického podlažia
© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio