BD Jarková 348, Dobšiná

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Sanácia a zateplenie balkónov
  • Termodynamika solárny ohrev vody
  • Zateplenie technického podlažia
  • Odkvapový chodník
  • Bleskozvod
© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio