BD Kozmonautov 15, Rožňava

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Sanácia a zateplenie balkónov
  • Odkvapový chodník, vonk. Úpravy
  • Strecha-výmena strešného svetlíka
  • Výmena zvislých rozvodov vody, cirkulácie a kanalizácie
  • Zateplenie technického podlažia
  • Výmena výplní otvorov
  • Vnútorné elektroinštalácie
  • Bleskozvod
© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio