BD Nová 789, Dobšiná

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Sanácia a zateplenie balkónov
  • Nový bleskozvod
  • Úprava vstupov
  • Odkvapový chodník

 

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio