BD Šrobárova 6, Rimavská Sobota

  • Oprava fasády
  • Výmena otvorov výplní
  • Výmena osvetlenia v interiéri spoločných priestorov
  • Maľovanie spol. priestorov
  • Bleskozvod
© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio