Letná 24,26 (Rožňava)

  • Zateplenie strechy
  • Zateplenie fasády
  • Odstránenie systémových porúch balkónov
  • Zateplenie stropu 1.PP
  • Výmena výplní otvorov

 

Investor: SVB spoločný dom Letná 24,26 Rožňava
Projektant: Ing. Helena Pavelkova
Forma financovania: komerčný úver

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio