Malohontská 1075/18, (Rimavská Sobota)

  • Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
  • Zateplenie fasády
  • Odstránenie systémových porúch balkónov a loggií
  • Zateplenie podhľadov a stien nevykurovaných priestorov
  • Zateplenie podhľadu vestibulu
  • Oprava vonkajších schodov
  • Oprava odkvapového chodníka
  • Výmena výplní otvorov
  • Bleskozvod

Investor: Spoločenstvo M18
Projektant: Ing.Ladislav Várady
Forma financovania: komerčný úver, Munseff

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio