Rožňavská 2,4,6 (Rimavská Sobota)

  • Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
  • Zateplenie fasády
  • Odstránenie systémových porúch balkónov
  • Zhotovenie balkónových bočných stien a prístreškov
  • Zateplenie podhľadu technického podlažia
  • Výmena výplní otvorov
  • Oprava odkvapového chodníka
  • Sanácia vstupov
  • Bleskozvod

Investor: VBaNP BD v zastúpení správcom OSBD Rimavská Sobota
Projektant: Ing.Ladislav Várady
Forma financovania: ŠFRB

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio