Rožňavská 7. (Rimavská Sobota)

  • Zateplenie fasády
  • Zateplenie podhľadu tech.podlažia
  • Požiarne úpravy
  • Výmena výplní otvorov
  • Vymaľovanie spoločných priestorov
  • Sanácia vstupov

Investor: VBaNP BD v zastúpení správcom OSBD Rimavská Sobota
Projektant: Ing.Ladislav Várady
Forma financovania: komerčný úver, Munseff

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio