Rožňavská 8,10,12 (Rimavská Sobota)

  • Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy
  • Zateplenie fasády
  • Odstránenie systémových porúch balkónov
  • Zateplenie podhľadu tech.podlažia
  • Výmena výplní otvorov
  • Oprava odkvapového chodníka
  • Sanácia vstupov
  • Bleskozvod

Investor: VBaNP BD v zastúpení správcom OSBD Rimavská Sobota
Projektant: Ing.Ladislav Várady
Forma financovania: komerčný úver, Munseff

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio