Termovízia

Najrýchlejší spôsob lokalizácie tepelných únikov

Pomocou vhodnej diagnostickej metódy na kontrolu kvality zateplenia je možné zabezpečiť plánovanú úsporu energie. Termografia, teda metóda zobrazovania kamerou, je rýchla a účinná metóda na posúdenie stavu budovy pred zateplením i kvality tepelnej izolácie po zateplení. Termografická kamera zachytáva a analyzuje tepelné žiarenie telies a na základe toho určuje teplotu povrchu. Kamera je vybavená maticovým teplomerom, ktorý dokáže merať teplotu v mnohých bodoch naraz. Výsledkom merania je mapa teplotných údajov, ktorá sa zobrazuje pomocou falošných farieb – každej farbe prislúcha iná teplota.

Termokamera – zobrazovacie aj meracie zariadenie:

Zobrazenie teplotných polí je výborné na rýchle a intuitívne vyhľadanie problematických miest na stavbe. Diagnostika budovy pred zateplením ukáže reálny stav, podľa ktorého projektant navrhne rozloženie izolačných materiálov s cieľom optimalizovať náklady. Termokamera výborne odhalí nedostatky alebo konštrukčné detaily, ktoré nie sú zateplené v súlade s projektom aj pod omietkou (napríklad ak chýba izolácia). Pomocou termokamery je možné kvantifikovať aj tepelné úniky. Ide však o orientačné posúdenie. Na presnejšiu kvantifikáciu je potrebné poznať emisivitu povrchov budovy a vykonať doplnkové merania (teplota a vlhkosť vzduchu, vzdialenosť od budovy, teplota vo vnútri budovy, a pod. ).

Podmienky korektného merania

Termokamerou sa skúmané miesta odfotografujú podobne ako digitálnym fotoaparátom. Termosnímka sa však neukladá iba ako farebný obraz, ale aj ako teplotná mapa. Neskôr, pri vyhodnocovaní snímky, je tak možné odčítať teplotu ktoréhokoľvek bodu na obraze alebo k snímke priradiť farebnú stupnicu a dosiahnuť optimálne zobrazenie miest úniku tepla.

 

Napriek jednoduchosti je potrebné termografické merania vykonávať korektne a k interpretácii výsledkov pristupovať kriticky.

Základnou podmienkou je, aby povrchové teplotné rozdiely boli spôsobené iba tepelnými únikmi. Meraná budova musí byť v ustálenom stave a rozdiel teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím by mal byť aspoň 10 °C. Nie je vhodné vykonávať merania v čase, keď na budovu svieti priame slnečné svetlo, pretože zvýšením povrchovej teploty sa eliminujú teplotné rozdiely spôsobené tepelnými stratami. Aj veľké zmeny vonkajších alebo vnútorných teplôt môžu skresliť meranie a okrem tepelnej vodivosti sa môže prejaviť aj tepelná zotrvačnosť. V porovnaní s minulosťou sú dnes termokamery cenovo dostupnejšie. Vďaka tomu je škála služieb pomerne široká – od kompletného servisu merania a vypracovania termografickej správy až po svojpomocnú analýzu s prenajatou kamerou.

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio