Zateplovanie

S rastúcou cenou tepla je v popredí záujmu otázka zatepľovania budov, resp. dodatočná tepelná izolácia budov.

Všeobecne platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorá nebola vyrobená.

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje 60-90 % energie na teplo a teplú vodu a len zvyšok na ostatné elektrické a iné plynové spotrebiče. Potenciál úspor je teda obrovský. Optimálny návrh tepelnej izolácie zníži úniky tepla cez obvodové steny a zároveň utesní budovu pred prenikaním chladného vzduchu do interiéru. Tým sa výrazne zníži spotreba energie na vykurovanie.

Zo štatistík a výsledkov meraní je isté, že úniky tepla obvodovým stenami predstavujú okolo 30-40 % pri bytových domoch. Straty tepla nie je možné úplne vylúčiť, avšak dajú sa výrazne znížiť. Zníženie tepelných strát obvodovými stenami je pritom možné realizovať jedine ich zateplením.

Tepelné straty budov ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

 • veľkosť presklenných plôch budovy
 • vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetrov
 • spôsob vetrania
 • tvar, výška a dispozičné riešenie objektu
 • orientácia objektu na svetové strany
 • tienenie budovy

Dodatočným zateplením môžeme získať:

 • zvýšenie teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody
 • úspory nákladov na vykurovanie až do výšky 30 – 40 %
 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien
 • odstránenie plesní v chladných rohoch stien
 • odstránenie zatekania v stykoch obvodových panelov, pri oknách
 • ochrana výstuže pred koróziou v stykoch pri betónových paneloch
 • zvýšenie tepelnej stability budov voči výkyvom vonkajšej teploty
 • lepšie využitie tepelno-akumulačných vlastností obvodových stien
 • zlepšenie podmienok na bývanie – v zime teplo a v lete chladno
 • nové architektonické stvárnenie budovy
 • Hlavne, že budeme kúriť úspornejšie, predĺžime životnosť stavby a
  budeme bývať oveľa zdravšie.

Energetické a ekonomické hľadisko

Pri dodržaní zásad optimálneho návrhu zateplenia a pri komplexnej rekonštrukcií panelového domu je možné dosiahnuť zníženie spotreby energie potrebnej na vykurovanie v priemere od 40 až do 60%. Návratnosť investícií z titulu úspory nákladov na vykurovanie sa pri zateplení pohybuje od 6 do 15 rokov.

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio