Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy

Zateplenie fasády

Odstránenie systémových porúch balkónov

Zhotovenie balkónových bočných stien a prístreškov

Zateplenie podhľadu tech. podlažia

Výmena výplní otvorov

Oprava odkvapového chodníka

Sanácia vstupov

Bleskozvod/h4>

Rožňavská 2, 4, 6

(Rimavská Sobota)