Zateplenie a nadstavba sedlovej strechy

Zateplenie fasády

Odstránenie systémových porúch balkónov

Zateplenie podhľadu tech. podlažia

Výmena výplní otvorov

Oprava odkvapového chodníka

Sanácia vstupov

Bleskozvod/h4>

Rožňavská 8, 10, 12

(Rimavská Sobota)