BD Mikszátha 44-45, Rimavská Sobota

  • Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Sanácia a zateplenie balkónov
  • Výmena otvorov výplní
  • Montáž nových balkónov
  • Stavebné úpravy interiérov spoločných priestorov
  • Bleskozvod
© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio