Termovízia

Najrýchlejší spôsob lokalizácie tepelných únikov. Pomocou vhodnej diagnostickej metódy na kontrolu kvality zateplenia je možné zabezpečiť plánovanú úsporu energie.

SLUŽBY
Termografia, teda metóda zobrazovania kamerou, je rýchla a účinná metóda na posúdenie stavu budovy pred zateplením i kvality tepelnej izolácie po zateplení. Termografická kamera zachytáva a analyzuje tepelné žiarenie telies a na základe toho určuje teplotu povrchu. Kamera je vybavená maticovým teplomerom, ktorý dokáže merať teplotu v mnohých bodoch naraz. Výsledkom merania je mapa teplotných údajov, ktorá sa zobrazuje pomocou falošných farieb – každej farbe prislúcha iná teplota.

Termokamera – zobrazovacie aj meracie zariadenie:

Zobrazenie teplotných polí je výborné na rýchle a intuitívne vyhľadanie problematických miest na stavbe. Diagnostika budovy pred zateplením ukáže reálny stav, podľa ktorého projektant navrhne rozloženie izolačných materiálov s cieľom optimalizovať náklady. Termokamera výborne odhalí nedostatky alebo konštrukčné detaily, ktoré nie sú zateplené v súlade s projektom aj pod omietkou (napríklad ak chýba izolácia). Pomocou termokamery je možné kvantifikovať aj tepelné úniky. Ide však o orientačné posúdenie. Na presnejšiu kvantifikáciu je potrebné poznať emisivitu povrchov budovy a vykonať doplnkové merania (teplota a vlhkosť vzduchu, vzdialenosť od budovy, teplota vo vnútri budovy, a pod. ).
Základnou podmienkou je, aby povrchové teplotné rozdiely boli spôsobené iba tepelnými únikmi. Meraná budova musí byť v ustálenom stave a rozdiel teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím by mal byť aspoň 10 °C. Nie je vhodné vykonávať merania v čase, keď na budovu svieti priame slnečné svetlo, pretože zvýšením povrchovej teploty sa eliminujú teplotné rozdiely spôsobené tepelnými stratami. Aj veľké zmeny vonkajších alebo vnútorných teplôt môžu skresliť meranie a okrem tepelnej vodivosti sa môže prejaviť aj tepelná zotrvačnosť. V porovnaní s minulosťou sú dnes termokamery cenovo dostupnejšie. Vďaka tomu je škála služieb pomerne široká – od kompletného servisu merania a vypracovania termografickej správy až po svojpomocnú analýzu s prenajatou kamerou.

Napriek jednoduchosti je potrebné termografické merania vykonávať korektne a k interpretácii výsledkov pristupovať kriticky.

Zaujala vás naša ponuka a potrebujete sa s nami poradiť? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.