Zatepľovanie

Vieme, že komplexná obnova bytového domu nie je jednoduchá cesta. Je však často najlepšia a v konečnom dôsledku aj najlacnejšia. Skôr či neskôr sa stane nevyhnutnosťou. Na väčšine starších bytových domov sa hlási o slovo zanedbaná údržba, nedostatočná tepelnoizolačná schopnosť aj zastarané technológie. Jednotlivé konštrukcie a zariadenia sú často za hranicou životnosti. Odkladanie obnovy znamená znášať čoraz vyššie náklady pri prevádzkovaní budovy a čakať na stále drahšie stavebné materiály a práce.

SLUŽBY

Všeobecne platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorá nebola vyrobená.

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje 60-90 % energie na teplo a teplú vodu. Potenciál úspor je teda obrovský. Optimálny návrh tepelnej izolácie zníži úniky tepla cez obvodové steny a zároveň utesní budovu pred prenikaním chladného vzduchu do interiéru. Tým sa výrazne zníži spotreba energie na vykurovanie.

Zo štatistík a výsledkov meraní je isté, že v bytových domoch dochádza k 30 až 40 %-ným únikom tepla obvodovým stenami. Straty tepla nie je možné úplne vylúčiť, dajú sa však výrazne znížiť, a to jedine zateplením obvodových stien.

Tepelné straty budov ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

 • veľkosť presklenných plôch budovy
 • vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetrov
 • spôsob vetrania
 • tvar, výška a dispozičné riešenie objektu
 • orientácia objektu na svetové strany
 • tienenie budovy

Dodatočným zateplením môžeme získať:

 • zvýšenie teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody
 • úspory nákladov na vykurovanie až do výšky 30 - 40 %
 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien
 • odstránenie plesní v chladných rohoch stien
 • odstránenie zatekania v stykoch obvodových panelov, pri oknách
 • ochrana výstuže pred koróziou v stykoch pri betónových paneloch
 • zvýšenie tepelnej stability budov voči výkyvom vonkajšej teploty
 • lepšie využitie tepelno-akumulačných vlastností obvodových stien
 • zlepšenie podmienok na bývanie - v zime teplo a v lete chladno
 • nové architektonické stvárnenie budovy

Zateplenie budovy prinesie úspornejšie kúrenie, predĺženie životnosti stavby a oveľa zdravšie bývanie. 

Zaujala vás naša ponuka a potrebujete sa s nami poradiť? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.