Strechy

Plochá strecha je veľmi dôležitou stavebnou konštrukciou nad posledným podlažím objektu. Hlavnou funkciou strechy je zabrániť prenikaniu vody do vnútorného prostredia. Okrem nepriepustnosti musí táto konštrukcia spĺňať aj ďalšie kritériá – tepelne technické, tepelno-vlhkostné, akustické, protipožiarne, statické, estetické. Spoločnosť I.MAR Vám pri obnove plochého strešného plášťa ponúka tie najkvalitnejšie hydroizolačné materiály na báze PVC od švajčiarskej spoločnosti SIKA. Aj váš bytový dom tak môže mať spoľahlivú strechu.

SLUŽBY

Hydroizolačný systém SIKAPLAN G Je to strešný pás vyrobený s vysokokvalitného UV odolného PVC

  • Inštaluje sa mechanickým kotvením a zváraním teplovzdušnou technológiou  -  čo je ekonomicky najvýhodnejšia forma aplikácie.
  • Mechanické kotvenie a teplovzdušné zváranie umožňuje aplikáciu systému vo veľmi krátkom čase
  • Sikaplan fólie majú membrány, polyesterové výstuže, ktoré umožňujú vysokú odolnosť proti zaťaženiu vetrom
  • Inštalácia nie je takmer závislá na počasí
  • Odolnosť voči UV žiareniu sa zabezpečuje tým, že do vrchnej vrstvy sa zabuduje kovový prvok Titan, ktorý nezaťažuje životné prostredie a nie je zdraviu škodlivý napr. pri zváraní.
  • Iný výrobcovia zabudovávajú Pb CD čo je zdraviu škodlivé.
  • Životnosť fólií presahuje viac ako 30 rokov

Servis plochých striech

Pri odhaľovaní netesností a poškodení hydroizolácie vykonávame tri druhy diagnostikovania problému zatekania plochých striech.

Skúška ihlou

Pri spojoch fóliových hydroizolácií sa používa skúška ihlou. Táto skúška spočíva v ťahaní kovového hrotu po spoji. Skúškou možno overiť spojitosť a mechanickú pevnosť spoja.

Skúška iskrou

Táto skúška sa používa pri fóliových hydroizoláciách a spočíva v ťahaní elektródy póroskopu, t. j. detektora porúch hydroizalačných fólií s napätím medzi 30 kV až 40 kV a rýchlosťou asi 10 m/min nad fóliou. Na mieste poruchy spravidla preskakujú medzi elektródou a podkladom iskry, ktoré sa zistia opticky a akusticky. Úspešnosť skúšky závisí od vodivosti podkladu, na ktorý je napojená elektróda. Túto skúšku nemožno uplatniť, ak je vrstva pod hydroizoláciou suchá.

Skúška Termografiou s využitím termovíznych kamier

Termovízne kamery spoľahlivo odhaľujú poškodené miesta na konštrukcii budov!

Infračervená termografia sa môže použiť ako nedeštrukčná metóda na detekciu zatekania plochých striech. S využitím infračervenej termografickej kamery (termovíznej kamery) môže náš kvalifikovaný technik skenovať strechu a monitorovať rozdiely v teplotách medzi suchými a mokrými izoláciami a prienikmi vody. Toto identifikuje zatekanie a oblasti, ktoré vyžadujú ďalšie pozorovanie a kontrolu.

Infračervená inšpekcia striech využíva skutočnosť, že rozličné materiály strechy majú rozličné tepelné vodivosti. Počas slnečného dňa slnko prehrieva štruktúry strechy. Po západe slnka začne strecha chladnúť. Ak je na streche prienik v izolačnej membráne, potom do štruktúry tepelnej izolácie preniká vlhkosť a táto sa stáva vlhkou. Mokrá izolácia má väčšiu tepelnú kapacitu ako zvyšok „suchej“ strechy. V dôsledku toho bude mokrá časť strechy vyžarovať dlhšiu dobu naakumulovanú tepelnú energiu a inšpektor ľahko zaznamená termogramy poškodených oblastí. Rozdiel teplôt medzi poškodenými a „suchými“ štruktúrami strechy sú malé (typicky 2 - 4 °C). Aby bolo možné korektne vyhodnotiť meranie, je žiaduce, aby meranie vykonával náš skúsený termografický diagnostik.

Výsledkom merania s našimi termovíznymi kamerami je detailná správa vypracovaná pomocou programu Smart View,  kde technik uvedie odporúčania na odstránenie porúch. Pravidelné monitorovanie stavu plochých striech pomocou termovíznych kamier predstavuje reálne šetrenie nákladov vďaka efektívnej detekcii skrytých priesakov.

Zaujala vás naša ponuka a potrebujete sa s nami poradiť? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.