Nadstavby plochých striech

Už Vás nebaví plochá strecha na Vašom bytovom dome? Chcete ho oživiť, resp. zväčšiť o povalu alebo ďalšie podlažie? Máte starú sedlovú strechu a radili by ste ju obnovili? Naša spoločnosť Vám pomôže aj v tomto smere.

SLUŽBY

Tvar a sklon strechy, strešná krytina a okraj strechy so štítovou hranou a odkvapom najviac ovplyvňujú celkový dojem zo stavebného objektu. Mali by byť v súlade s jeho funkciou, a preto závisia od pôdorysu, druhu konštrukcie a výšky budovy. Navrhovanie tvaru šikmých striech ovplyvňujú klimatické podmienky, zemepisná oblasť, použitý materiál, stavebno-technické tradície a spôsob užívania budovy. Ich úlohou je chrániť budovy pred vplyvom počasia, zabraňovať tepelným stratám a takisto musia spĺňať požiadavky zvukovej a protipožiarnej ochrany.

Výrobné náklady a náklady na údržbu strechy môže vo veľkej miere ovplyvniť architektonické riešenie. Komplikované tvary strechy sú väčšinou spojené s nákladnými riešeniami detailov, pri ktorých aj drobné chyby projektu alebo zhotovenia môžu spôsobiť rozsiahle poruchy. Už len z týchto dôvodov by sa mali uprednostňovať súvislé strešné plochy, pri ktorých sa nadstavby a prerušenia strešného plášťa presvetľovacími otvormi, vikiermi, inštaláciami a pod. obmedzia na najnevyhnutnejšie.

Tesárske práce pri realizácii šikmých striech patria k najstarším remeslám. Výsledný efekt v podobe pôsobivej, staticky únosnej a priestorovo tuhej konštrukcii s dlhodobou životnosťou si vyžaduje dôkladnú projektovú a výrobnú prípravu, výber kvalitného reziva, remeselnú zručnosť pri montáži a dôsledný mechanizmus kontroly na stavbe.

Projekt krovu je potrebné zveriť kvalifikovanému projektantovi a statikovi, najmä ako ide o novodobé sústavy a spôsoboch spájania, pri ktorých neplatia dlhodobo overené pravidlá. Dôkladne spracovaná projektová dokumentácia v konečnom dôsledku ušetrí prestoje na stavbe, zabráni zbytočnému plytvaniu materiálmi a odstráni prípadné problémy z nesprávneho vyhotovenia spojov a kotvenia.

Okrem statického výpočtu a základnych výkresov – pôdorysov a rezov by preto konštrukcia mala obsahovať aj prehľadne spracovanú schému rozmiestnenia prvkov, podrobný a prehľadný rozpis jednotlivých prvkov a ak ide o zložitejšie prvky, ich presné vykreslenie a kótovanie, detaily spojov a kotvenia s rozpisom materiálu a porezové plány. Na druhej strane je ale nutné pri realizácii rešpektovať predpísanú projektovú dokumentáciu, najmä pokiaľ ide o spoje a rozmiestnenia spojovacích prostriedkov, inak hrozí ich nesprávna funkcia v reálnej konštrukcii.

Vybrané krovové konštrukcie, s ktorými sa môžeme najčastejšie stretnúť:

- krokvová sústava – prostá krokvová sústava alebo hambálková sústava,

- väznicová sústava – buď so stojatou alebo ležatou stolicou.

Porovnanie: väzník x krokva

Obidva typy predstavujú drevené strešné konštrukcie, ktoré musia uniesť zvolenú strešnú krytinu, musia byť dostatočné pevné v pozdĺžnom i priečnom smere, a musia odolávať zaťaženiu snehom a poveternostným vplyvom. Výber väzníkovej alebo krokvovej konštrukcie ovplyvňuje veľkosť, rozpätie, sklon a tvar strechy podľa dispozície stavby. Krov je tesárska trámová alebo väzníková konštrukcia, ktorá má nosnú funkciu strešného plášťa, teda strešnej krytiny, bednenia, latovania, podhľadových a izolačných vrstiev. Klasické krovy sú viazané strešné konštrukcie spojované tesárskymi väzbami. Väzníkové krovy sa skladajú z prefabrikovaných dielcov a spojovacích prostriedkov.

Použitie klasického krvou je vhodné v prípade, keď je požadovaný väčší sklon strechy s krátkym rozpätím do niekoľkých metrov bez podpery, alebo pokiaľ je požadované obytné využitie podkrovného priestoru či pohyb v podkroví. Táto výhoda je však vyvážená vyššou cenou. Pri použití tesárskeho krovu je nutný pevný stropy a je nutné vyriešiť prehýbanie nosných trámov, napr. použitím stredovej nosnej priečky.

V súčasnosti sa oveľa častejšie používa moderná tesárska konštruckia, tzv. priehradový väzník. Väzníková konštrukcia nesie strešný plášť a súčasne izolačné materiály a podhľady, takže nie je nutné budovať pevné stropy. Väzníkové krovy ponúkajú možnosť prefabrikácie, ktorá urýchľuje čas montáže, takže väzníkové konštrukcie znižujú náklady na stavbu strechy.

Priehradové väzníky sú vhodné na realizáciu striech s miernym sklonom, pričom výsledný tvar strechy nie je v podstate ničím obmedzený. Väzníkové konštrukcie sú vhodné pre rodinné domy všetkých typov, pre bungalovy i nízkoenergetické domy, pretože poskytujú dostatok priestoru pre tepelnoizolačné materiály. Krovy z priehradových väzníkov umožňujú ľahko preklenúť aj veľké rozpätie strechy v počte desiatok metrov bez podpery, a preto predstavujú ideálnú strešnú konštrukciu pre haly a priemyselné objekty. Nevýhodu väzníkovej konštrucie je obmedzenie vzniku priechodných podkrovných priestorv, ale pokiaľ neplánujete bývať v podkroví, je táto voľba ideálna, pretože drevené väzníkové konštrukcie sú lacnejšie.

Výhody väzníkovej konštrukcie strechy:

  • nízka cena
  • rýchla montáž
  • nízka spotreba materiálu
  • takmer neobmedzená tvarová variabilita strešnej konštrukcie
  • vysoký rozpon strešnej konštrukcie bez vnútornej podpory (až 30 m)

Výhody strešnej konštrukcie z krovu:

  • vysoká životnosť
  • využiteľnosť podkrovných priestorov
  • odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • možnosť použitia akéhokoľvek typu strešnej krytiny
  • možnosť architektonicky zaujímavého riešenia pri vyššom sklone strechy

Výber vhodného typu strešnej konštruckie je na Vás, ale vždy sa rozhodujte v spoluprácie s projektantom, ktorý ma jasný dôvod, prečo konkrétne riešenie zvolil.

Zaujala vás naša ponuka a potrebujete sa s nami poradiť? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.