Tomašovská 61, Rimavská Sobota

    • Obnova strechy, komínov
    • Výmena zvodového systému
    • Sanácia a vymaľovanie fasády
    • Stavebné úpravy v exteriéri

 

INVESTOR: SVB Tomašovská 61
PROJEKTANT:
FORMA FINANCOVANIA: komerčný úver

© 2013 I.MAR, s.r.o. Všetky práve vyhradené Gradient Digital Studio