Zateplenie fasády

Sanácia a zateplenie balkónov

Zateplenie stropu technického podlažia

Bleskozvod

Úprava vstupov

Odkvapový chodník

Bytový dom

(Cinobaňa)