Zateplenie obvodového plášťa

Sanácia a zateplenie balkónov

Odkvapový chodník

Stavebné úpravy spoločných priestorov

Bleskozvod

Rekonštrukcia výťahov

Mierová 18, 20, 22

(Tornaľa)