Zateplenie a hydroizolácia strechy

Zateplenie fasády

Sanácia a zateplenie balkónov

Výmena výplní otvorov

Stavebné úpravy v interiéri aj v exteriéri

Mierová 42, 44

(Tornaľa)