Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy

Zateplenie obvodového plášťa

Sanácia a zateplenie balkónov

Výmena otvorov výplní

Montáž nových balkónov

Stavebné úpravy interiérov spoločných priestorov

Bleskozvod

Mikszátha 44-45

(Rimavská Sobota)