Zateplenie obvodového plášťa

Sanácia a zateplenie balkónov

Nový bleskozvod

Úprava vstupov

Odkvapový chodník

Nová 789

(Dobšiná)