Zateplenie obvodového plášťa

Sanácia a zateplenie balkónov

Odkvapový chodník, vonk. úpravy

Strecha-výmena strešného svetlíka

Výmena zvislých rozvodov vody, cirkulácie a kanalizácie

Zateplenie technického podlažia

Výmena výplní otvorov

Vnútorné elektroinštalácie

Bleskozvod

Kozmonautov 15

(Rožňava)