Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy

Zateplenie obvodového plášťa

Sanácia a zateplenie balkónov

Zateplenie technického podlažia

Výmena stavebných otvorov

Bleskozvod

Sídlisko Rimava B2

(Rimavská Sobota)