Zateplenie obvodového plášťa

Sanácia zateplenie lodžií

Odkvapový chodník

Bleskozvod

Sklárska 36, 40

(Poltár)