Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy

Zateplenie obvodového plášťa

Sanácia a zateplenie balkónov

Výmena stavebných otvorov

Bleskozvod

Školská

(Hriňová)