Oprava fasády

Výmena otvorov výplní

Výmena osvetlenia v interiéri spoločných priestorov

Maľovanie spoločných priestorov

Bleskozvod

Šrobárova 6

(Rimavská Sobota)