Obnova strechy, komínov

Výmena zvodového systému

Sanácia a vymaľovanie fasády

Stavebné úpravy v exteriéri

Tomašovská 61

(Rimavská Sobota)